Синтакса

Синтакса је део граматике који изучава синтаксички систем једног језика, односно принципе ...

Privatni časovi

Privatni časovi djacima, studentima, kontrolni, pismeni, ispiti, kursevi ...

Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA