Морфологија

науку о речима, њиховом пореклу, облицима и значењу

Именице

То су променљиве речи које означавају имена бића, предмета, појава, појма уопште.

Именске речи

Придеви/ Несамосталне, именске речи које стоје уз именицу, ближе је

Глаголи

Несамосталне, променљиве речи које одређују радњу, стање, збивање.

Непроменљиве речи

Прилози – неки прилози ( за начин, количину, место и време) могу да се пореде.

Privatni časovi

Privatni časovi djacima, studentima, kontrolni, pismeni, ispiti, kursevi ...

Phone

(+381) 60-0138935

Address

BELGRADE
SERBIA