Именице

То су променљиве речи које означавају имена бића, предмета, појава, појма уопште.
Мењају се по категорији рода:
-мушки – највећи број ових именица завршава се на сугласник, пример: зуб, пут, Милан;
-женски – највећи број ових именица се завршава на самогласник – а – пример: жена, учитељица, девојка;
-средњи – највећи број ових именица се завршава на самогласник е/о –
пример: дете, чедо, дрво.

Мењају се по категорији броја:
-једнина;
-множина;
-дуал – остаци некадашње двојине у неким речима; пример: очију, ушију, руку, ногу.

Мењају се по категорији падежа – падеж је морфосинтаксички облик именичких јединица. Он означава различите облике једне речи који показују односе те именице, коју означавају, у простору. Има их седам у једнини и седам у множини.
1.Номинатив –( ко? шта?)

2.Генитив – (кога? чега?) - врсте:
а) аблативни (порекло, потицање, одвајање) – пример: Ја сам родом из Београда.
б) партитивни (деони- показује део, количину) – пример: Имаш ли мало времена?
в) присвојни (посесивни – показује припадност) – пример: Ово је бицикл Зорана Попадића.
г) квалитативни (каквоћни – показује особину) – пример: Ања је девојчица модрих очију.
д) темпорални (временски – показује време) – пример: Нема га од понедељка.
ђ) месни (показује место) – пример: Скачем са зидића.
е) начински (показује начин) – пример: Ушао је преко реда.
ж) узрока (показује узрок) – пример: Умрећу од глади.
з) циља (показује циљ) – пример: Ово сам урадио због тебе.

3. Датив – (коме? чему? правац кретања), врсте:
а) правац, циљ кретања – пример: Трчим ка слободи.в) присвојни, посесивни – (показује припадност) – пример: Сањи лепо стоје фармерке.
г) етички – (интересовање) – пример: Јеси ли ми добро? Како ми је он?

4. Акузатив – (кога? шта?)
а) место, правац кретања – пример: Хоћемо ли на концерт?
б) време – пример: На лето идем на Кубу.
в) прави објекат – пример: Волим џем.
г) начин – пример – Ово се учи уз осмех.
д) узрок – пример: За освојено прво место је награђен.

1.Вокатив
а) дозивање - Пријатељу, где си?
б) субјекат у народним песмама – Вино пије Краљевићу Марко.

2.Инструментал (с ким? с чим?)
а) друштво – пример: Играм жмурке с Ањом.
б) средство, оруђе - пример: Исписујем то ауто-лаком.
в) квалитативни (каквоћни, говори особину) – пример: Ања је девојчица с модрим очима.
г) начин – пример: Учим с лакоћом.
д) место – пример: Стојим пред школом.
ђ) време – пример: Суботом не радимо.
е) узрок – пример: Непажњом је избио пожар.

3.Локатив (о коме? О чему? где?)
а) место – пример: Скачем по учионици.
б) начин – пример: Он ради по својој вољи.
в) неправи објекат – Размишљам о својој симпатији.
г) време – На крају смо отишли у биоскоп.