Граматика српског језика

Граматика је скуп правила и норми једног књижевног језика и зато се зове нормативна.
Дели се на области:
1.Морфологију – науку о речима, њиховом пореклу, облицима и значењу;
2.Фонетику – науку о гласовима, њиховом пореклу, подели, променама;
3.Синтаксу – науку о реченицама и синтагмама;
4.Акценте;
5.Правопис.