Врсте именица према значењу

1.Властите – лична имена људи, животиња, земаља, градова, небеских тела... Пишу се почетним великим словом, множински облици су нормални.
Пример: Милан, Зекан, Србија, Београд, Земља, Африка...
2.Заједничке – (опште) – означавају врсту, пишу се малим словом и имају нормалне облике и једнине и множине. Пример: сто, јоргован, столица, књига, море, небо...
3.Збирне – обликом једнине означавају множину (глагол је у једнини).
Пример: цвет (једнина) – цветови (множина) – цвеће (збирна),
(обично се завршавају на ће /лишће, смеће.../ или на ад (телад, чељад, јагњад/).
4.Градивне – означавају целину или количину. Обликом једнине означавају сваку количину материје. Обликом множине означавају врсту те материје (пример: вода, песак, дрво, новац...).
5.Апстрактне – (мисаоне) – означавају нешто неопипљиво. Врсте:
а) изражавају осећања – љубав, мржња, страх...
б) изражавају особину – лепота, симпатија, уживање...
г) изражавају радњу или стање – читање, гледање, спавање...

Pluralija Tantum – именице које су стално у множини, а могу да значе и једнину.
Пример: маказе, гаће, панталоне, врата... Означавају појединачне предмете састављене од најмање два дела.